Strona 4 WDHy “Wyspa” im. A. Romockiego “Morro”

Wymagania na stopnie

Wymagania na stopnie w wygodnym formacie .pdf:

Każdy, kto chciałby zdobywać stopnie niech pobierze plik z odpowiednimi wymaganiami i wydrukuje go. Oczywiście o chęci otwarcia stopnia trzeba poinformować drużynowego. Na najbliższym apelu stopień zostanie otwarty. Osoba zdobywająca stopnie powinna nosić ze sobą kartę na zbiórki i wyjazdy ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy może nadarzyć się okazja zaliczenia jakiegoś zadania.

System stopni działa następująco: w karcie jest kolumna “Wymaganie” – to opis wymagania na stopień, obok jest kolumna “Zadanie” i tam opiekun próby wpisuje konkretne ZADANIE, które musicie zrealizować , aby zaliczyć punkt. W kolumnie “Potwierdzenie” znajdą się podpisy opiekuna potwierdzające wykonanie zadania.

O przydzielanie zadań należy męczyć sukcesywnie kadrę – Marcin i Michał nie będą myśleć o tym za was. To od Waszego sprytu, samozaparcia i inicjatywy zależy, czy szansa zaliczenia jakiegoś punktu nie przejdzie Wam koło nosa.

Wymagania na stopnie można zaliczać także za pomocą sprawności – tak np “sobieradek obozowy” zaliczy wymaganie “Potrafi posługiwać się sprzętem pionierskim. Zaprojektował i z zastępem zbudował proste
urządzenie obozowe.”

Powrót do ABC harcerza